Stalen Steigers van Dorland BV

Houdt uw beton in de lucht

Bekijk onze projecten

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en Social Return on Investment

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stalen Steigers van Dorland B.V. wil natuurlijk ook maatschappelijk betrokken zijn in de wijk waar zij gevestigd is. Wij geven hier invulling aan door het ondersteunen van plaatselijke verenigingen middels sponsoring of het leveren van diensten. Zo sponsoren wij de plaatselijke voetbalvereniging en leveren wij steigermateriaal om een jaarlijkse spooktocht voor kinderen in de wijk mogelijk te maken.

 

Social Return On Investment

Stalen Steigers van Dorland B.V. voert een actief beleid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit uit zich in diverse trajecten.

Er bestaat geen vooropleiding tot steigerbouwer. Medewerkers komen op veel verschillende manieren binnen en hebben vaak geen opleiding of niet de relevante opleiding voor dit werk. Stalen Steigers van Dorland B.V. biedt deze mensen de kans om een vak te leren en door te groeien. Zo krijgen mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt door niet of onvoldoende opleiding de kans om volwaardig mee te doen in de maatschappij. De laatste jaren is er al flink geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers naar tenminste de startkwalificatie van mbo-2 niveau. Tevens wordt er ook ingezet om die medewerkers die dat aan zouden kunnen verder op te leiden tot mbo-3 niveau.

Projecten
MVO/SROI  

Stalen steigers van Dorland voert kleine en grote projecten uit door heel Nederland. Of het nu gaat om een steiger bij een kerktoren, de nieuwbouw van een kantoorgebouw of het realiseren van een nieuw aquaduct, ieder project staat op zich en krijgt dezelfde aandacht en professionele benadering die u van ons mag verwachten. bekijk onze projecten.

 

Locatie
Kerkstraat 1-2
9745 CC Groningen

Contact
tel:  050 - 31 38 562
email: info@steigerbouwdorland.nl

LinkedIn

CONTACT

Bel naar:
050 - 31 38 562
MVO en SROI